Elmélkedés

HALLOWEEN

 

 

A kutyatartás 10 parancsolata

 

1. Úgy nevelj fel egy kutyát, mint egy gyereket.

2. Beszélj kutyádhoz, bár nem képes neked válaszolni, beszéded hangjából és megnyilvánulásából megért téged és beszédes szemeivel válaszol.

3. Ne büntesd kutyádat utólag olyasmiért, amit talán egy órával ezelőtt követett el, nem fogja megérteni az összefüggést, a büntetést indokolatlannak fogja tekinteni, ezáltal elveszíti a beléd vetett bizalmát.

4. Soha ne verd kutyádat ostorral, bottal, vagy a pórázzal és soha ne fojtogasd, mert félénkké válik. Büntesd egy erélyes „pfuj” –jal, büntesd megvetéssel, te vagy számára a főnök, és ha többé nem foglalkozol vele ez számára nagyon sokat jelent, ez jobban bünteti, mint gondolnád.

5. Ne zárd be kutyádat büntetésből órákra, ha elkóborolt és bizalommal visszatér hozzád. Neked sok lehetőséged kínálkozik időd eltöltésére, kutyád számára csak te létezel és arra a változatosságra van utalva, amit te kínálsz neki.

6. Ha kutyád munka közben, vagy edzés alkalmával nem ért meg, ez biztosan nem rosszakaratból fakad, legyél türelmes vele, legyél hozzá jóságos és kíséreld meg ismét megértetni magad vele. Örül, ha tanulhat valamit, és szívesen dolgozik, mivel ez változatosságot jelent számára.  

7. Forró évszakok idején ne hagyd kutyádat az autóban, ha pedig egyszer mégis ezt kell tenned, autóddal árnyékos helyre parkolj. Nyisd ki jól az ablakot, hogy elegendő friss levegőhöz jusson, biztosíts számára elegendő ivóvizet. A csomagtartó nem alkalmas kutyád szállítására, egyébként is tilos kutyákat csomagtartóban szállítani.

8. Ne cseréld ki kutyádat, mint egy ruhadarabot. Ő nem áru, hanem pótolhatatlan barát, aki rossz napokban is melletted áll.

9. Szeresd kutyádat, beszélj hozzá gyakran. Rövid életet, pár évet él és ezalatt az idő alatt megingathatatlan hűségével ajándékoz meg téged.

10. Foglakozz gyakrabban kutyáddal, ha megöregedett. Vedd figyelembe, hogy öreg korában nem lehet olyan aktív, talán szíve is gyengébb, vagy már ízületei is fájnak. Könnyen emészthető táplálékod adj neki, ha idősebb, legyél türelmes, ha már ne hall olyan jól és nem reagál úgy, mint fiatal éveiben. Talán a látása sem olyan jó már. Ne felejtsd el, hogy te is egyszer öreg, talán vak és magányos leszel. Akkor hálás leszel, ha négylábú barátod életed alkonyát megszépíti.

 

Die 10 Gebote der Hundehaltung

 

1. Erziehe Deinen Hund, wie Du ein Kind erziehen würdest.

2. Sprich mit Deinem Hund, er kann Dir zwar nicht antworten, aber am Ton und Ausdruck Deiner Sprechweise versteht er Dich und gibt mit seinen beredten Augen Antwort.

3. Strafe Deinen Hund nie nachträglich für etwas, das er vielleicht vor einer Stunde verbrochen hat, er würde den Zusammenhang nicht mehr verstehen und die Strafe als unmotiviert ansehen und dadurch sein Vertrauen zu Dir verlieren.

4. Schlag Deinen Hund nie mit der Peitsche, mit dem Stock oder der Leine und würge ihn nie, sonst wird er handscheu. Strafe ihn mit einem energischen Pfui, strafe ihn mit Verachtung, Du bist für ihn sein Chef und wenn Du Dich nicht mehr mit ihm abgibst bedeutet dies für ihn sehr viel und straft ihn mehr, als Du glaubst.

5. Sperre Deinen Hund zur Strafe nie stundenlang ein, wenn er nach einem Streich vertrauensvoll zu Dir zurückkommt. Du hast viele Möglichkeiten, um Dir die Zeit zu vertreiben - Dein Hund hat nur Dich und ist auf die Abwechslung angewiesen, die Du ihm bietest.

6. Wenn Dich Dein Hund bei der Arbeit oder beim Training nicht sofort versteht, ist es bestimmt nicht aus Bosheit, habe Geduld mit ihm, sei gütig zu ihm und versuche noch einmal, Dich ihm verständlich zu machen. Er freut sich, wenn er etwas lernen darf und arbeitet gerne, da dies Abwechslung für ihn bedeutet.

7. Lasse Deinen Hund nie bei warmer Jahreszeit im Auto und wenn dies doch einmal sein muß, dann stelle den Wagen an einen Ort, wo Schatten ist. Öffne weit das Fenster, damit Dein Hund genügend frische Luft hat und stelle ihm genug Trinkwasser zur Verfügung. Der Kofferraum ist kein Transportmittel für Deinen Hund, im übrigen ist es polizeilich verboten, Hunde im Kofferraum zu transportieren.

8. Wechsle Deinen Hund nicht wie ein Kleidungsstück. Er ist keine Ware, sondern ein unersetzlicher Freund, der auch in schlechten Tagen immer zu Dir steht.

9. Hab Deinen Hund lieb, sprich recht oft zu ihm. Er lebt nur ein paar kurze Jahre und schenkt Dir in dieser Zeit seine unerschütterliche Treue.

10. Nimm Dich vermehrt Deines Hundes an, wenn er alt ist. Bedenke, daß er im Alter nicht mehr so aktiv sein kann, vielleicht ein verbrauchtes Herz hat oder seine Gelenke schmerzen. Gib ihm leicht verdauliches Futter, wenn er älter wird, habe Geduld, wenn er nicht mehr so gut hört und so schnell reagiert wie in jungen Jahren. Vielleicht sieht er auch nicht mehr so gut. Vergiß nicht, auch Du wirst einmal alt, vielleicht sogar blind oder einsam sein. Dann wirst Du dankbar sein, wenn Dir Dein vierbeiniger Kamerad den Lebensabend verschönert.

 

 

10 orders of the dog posture

 

1. Educate your dog as you would educate a child.

2. Speak with your dog, indeed, he cannot answer to you, but in the tone and expression of your speech way he understands you and gives with his well-spoken eyes answer.

3. Never punish your dog afterwards for something that he has maybe committed a crime one hour ago he would never understand the connection no more and look at the punishment as unmotivated and lose thereby his trust to you.

4. Never beat your dog with the whip, with the stick or the dog-lead and never strangles him, but he becomes hand-shy. Punishment him with vigorous “bah”, punishes him with disdain, you are his boss for him and if you no more care about him, this signified for him a lot and punishes him more than you believe.

5. Lock never up your dog to the punishment for hours if he comes back after a prank confidently to you. You have many possibilities to expel the time to you - your dog has only you and depends on the change which you offer him.

6. If you your dog understands at the work or in the training not immediately, it is not certain from malice, has patience with him, be gentle to him and tries once again to make clear you to him. He is glad if he may learn something and works with pleasure, because to this change signifies for him.

7. Never leave your dog with warm season in the car and if this must be, nevertheless, once, put the car to a place where shade is. Open far the window, so that your dog has enough fresh air and enough drinking water makes available to him. The boot is no means of transportation for your dog, for the rest, it is forbade with the police to transport dogs in the boot.

8. Change your dog not like a garment. It is no product, but an irreplaceable friend who stands also during bad days always to you.

9. Love your dog, rather often speak to him. He lives only a few short years and gives you in this time his steadfast loyalty.

10. Take care increasingly of your dog if he is old. Think that he can be so active at the age no more, maybe a spent heart has or his joints hurt. Give him slightly digestible feed if he becomes older, patience has if he hears no more so well and reacts as fast as during young years. Maybe he also sees no more so well. Do not forget, also you will be even blind old once, maybe or be lonesome. You will be grateful when to you your 4-legged companion improves in appearance of the old age.

 

 

 

 

Egy kirakott kutya búcsúlevele

 

Szeretett gazdám!

 

Reggel korán keltél és fogtad a pórázomat. Boldog voltam. Az út szélén megálltál és kinyitottad a kocsi ajtaját.

Elhajítottál egy botot, én pedig boldogan futottam utána. Amikor visszajöttem, már nem találtalak sehol. Pánikomban fel-alá szaladgáltam. A szívem dobogott, lábacskáim kisebesedtek. Erőtlenül feküdtem a földre és sírtam.

Arra jött egy idegen ember. Egy ketrecbe dugott.

Ott vártam arra, hogy visszatérsz, de nem jöttél.

Az idegen ember egy különös helyiségbe vitt, aminek halálszaga volt.

 

Szeretném, ha egyet tudnál:

Dacára a szenvedésnek, amit nekem okoztál, örökké a te arcodra emlékszem.

Ha még egyszer visszatérhetnék a földre, hozzád rohannék, mert szerettelek…..

 

Abschiedsbrief eines ausgesetzten Hundes

 

Geliebtes Herrchen!

 

Am Morgen bist Du sehr früh aufgestanden und nahmst meine Leine. Ich war glücklich.

Am Strassenrand hast Du angehalten und die Tür geöffnet.

Du hast ein Stöckchen geworfen - und freudig lief ich hinterher.

Als ich zurückkam, warst Du nicht mehr da. Ich lief in Panik hin und her.

Mein Herz pochte und meine Pfötchen wurden wund.

Kraftlos legte ich mich ins Gras und weinte.

Ein fremder Mann kam. Er steckte mich in einen Käfig.

Dort wartetet ich auf Deine Rückkehr - aber Du bist nicht gekommen.

Der fremde Mann brachte mich in einen seltsamen Raum - es roch nach Tod.

 

Ich will, dass Du eins weisst:

Trotz des Leids, dass Du mir angetan hast, erinnere ich mich ewig an Dein Bild.

Wenn ich nochmal auf die Erde zurückkommen könnte - ich würde auf Dich zulaufen,

denn ich hatte Dich lieb...