Rólunk

 

 

 

 

Ekkor fogadtam meg, ha felnövök és nagy leszek, biztosan lesz törzskönyves, fajtatiszta  kutyám, akivel újra átélhetem a kiállítások élményeit.

Teltek-múltak az évek, a családban mindig volt házi kedvenc. Ilyen volt Rozi is, akit sajnos elütött egy autó, de a gondos ápolásnak köszönhetően életben maradt. Azóta is hű társunk és nagy örömünkre 2008 decemberében kölykei születtek, Plútó és Bella.

Még abban az évben, novemberben költözhettünk be férjemmel és Plútóval első saját, családi házunkba, a közös otthonunkba. Boldog felszabadultságomban, gyermekkori emlékeimmel győzködtem  férjemet, hogy vegyünk Plútó mellé egy társat, akivel kiállításokra járhatunk. Számtalan fajtát megnéztünk, ismerekedtünk velük, végül egy családbarát, kistestű, rövidszőrű tacskó mellett döntöttünk.

2010-ben, egy közeli kis faluban, Tóth Zoltán Bácska-Réme kennelében megszületett Polly, akit nagy boldogságunkra és szerencsénkre  elhozhattunk magunkhoz. Polly-val az első kiállításán, Dunaújvárosban sikert arattunk, látszott rajta, hogy élvezi a show-t, boldogan vonul a ringben és innentől kezdve nem volt megállás, folyamatosan jártuk a kiállításokat. 2011-ben már tizenkét nemzeti és nemzetközi show-n vettünk részt országszerte. Számtalan emlékezetes élménnyel és eredménnyel gazdagodtunk. A fajta szerelmesei lettünk. A kiállításokon egyre több tenyésztőt ismertünk meg és vártuk a lehetőséget, hogy egy tökéletes kan kiskutyára leljünk. Így esett a választásunk a Diva Noire kennelre, ahol megtaláltuk az Európa győztes szülők utódát, Guru Diva Noire-t, az ízig-vérig igazi, vörös tacskót. Gurunak ha kell, beindul a vadászösztöne, ő az, aki feldobja a családot és kutyatestvéreit játékosságával. Kitűnő a megérzése, óriási érzelmi intelligenciával rendelkezik, akár egy ember. Amikor kismama voltam, minden alkalmat megragadott, hogy hozzábújjon a pocakomhoz. Természetesen Guruval is megismertettük a kiállítások világát, így már két tacsinkkal jártuk az országot.

 

2011 szeptember 10 én Cipruson férjhez mentem és mikor haza értünk akkor kaptuk a hírt hogy a Bácska Réme Kennelben vörös és fekete cser kiskutyák születtek. Mi Guru mellé szerettünk volna mindneképpen egy vörös tacsi lányt. 2011 novemberében elhoztunk  Bácska Réme Puszedlit.

Guruval rögtön egymásra találtak! Játékban nincs megállás!

2012.január 12-én életet adtam fiamnak Ábelnak  és 2012.december 13-án életet adtam második gyermekemnek Petrának. Reményeink szerint igazi Handlerek lesznek.

Szeretnék az elkövetkező években minnél többet foglalkozni kutyáimmal szeretném ha minnél többen megismernék kennelünket, kutyáinkat és a fajta szerelmesi legyenek !

Szeretném megköszönni férjemnek hogy gyermekkori álmomat segített megvalósítani. Szüleimnek hogy mellettem állnak és támogatnak mindenben.

Valamint a tenyésztőknek hogy ilyen csodálatos kutyák birtokosai lehetünk.

 

 

 

 

 

Über uns

 

 

Wir haben vier wunderschöne Hunde (Pluto, Polly, Guru, Puszedli). Der Name unseres Kennels, Colocensis Rex (König von Kalocsa), deutet auf unsere Stadt hin.

Seit meiner Kindheit liebe ich die Hunde. Als ich 6 Jahre alt war, bekam ich meinen ersten, rassenreinen Hund Alex, mit Stammbuch. Er war ein weißer Zwergpudel. Mit ihm habe ich die Atmosphäre der Ausstellungen kennen gelernt. Er hatte viele schöne Erfolge erreicht. Aus Familienrücksichten mussten wir ihn aber leider verkaufen. Ich habe dennoch Pläne geschmieden, wenn ich groß werde, will ich einen rassenreinen Hund mit Stammbuch haben, und Ausstellungen besuchen. Ein Jahr rollte nach dem andren ab, und wir hatten immer einen Lieblingshund gehabt. So eine Hündin war Rosi. Sie wurde leider von einem Auto umgefahren, aber sie ist den vielen, sorgfältigen Pflegen zu danken am Leben geblieben. Sie ist nach wie vor ein treuer Gefährte der Familie. Am Dezember 2008 hatte Rosi zwei Junge geworfen: Pluto und Bella.

Im November 2008 sind wir mit meinem Mann und mit Pluto in ein eigenes Haus eingezogen. Meine Erinnerungen als Hundezüchter sind aufgefrischt worden, ich habe meinen Mann überzeugt, neben Pluto einen rassenreinen Hund zu nehmen, mit wem wir Ausstellungen besuchen könnten. Viele Rassen haben wir angeschaut und kennen gelernt und schließlich uns für einen kurzhaarigen Dackel von kleiner Gestalt entschieden. Zum Glück haben wir Polly in einem kleinen Dorf in der Nähe von uns, bei Tóth Zoltán im Kennel „Bácska-Réme“ gefunden, und heimgenommen. Mit Polly waren wir zum erstenmal im Jahre 2010 in Dunaújváros auf einer Ausstellung, seither besuchen wir immer Ausstellungen: Im Jahre 2011 haben wir an 12 Ausstellungen teilgenommen. Wir haben viele schöne Erlebnisse und Erfolge erlebt. Wir haben uns in diese Rasse verliebt. Durch diese Ausstellungen haben wir immer mehr Züchter kennen gelernt, und für uns einen idealen Rüden ausgesucht. Die Wahl fiel auf den Kennel „Diva Noire“. Wir haben Guru Diva Noire gewählt, der von einem Europameister Elternpaar herstammt. Er ist ein echter, reiner Rotdackel. Er wird durch seine Jagdinstinkte bald aktiv, und muntert mit seinen spielerischen Manieren die anderen auf. Er wittert alles. Als ich mein Kind unter meinem Herzen trug, hatte er immer mein Bauch geküsst. Wir haben natürlich auch ihn auf Ausstellungen mitgenommen. So haben wir mit zwei Hunden die Ausstellungen besucht.

Am 10. September 2011. heirateten wir auf Zypern. Als wir nach Hause ankamen, haben wir die Nachricht erhalten, dass im Kennel „Bácska Réme“ rote und lohfarbene Hündchen geboren sind. Wir wollten neben Guru sowieso eine rote Dackelhündin haben. Im November 2011. holten wir Bácska Réme Puszedli heim.

Puszedli und Guru sind Freunde geworden! Sie spielen ohne Ablass!

Am 12. Januar 2012 ist mein Sohn, Ábel auf die Welt gekommen, von ihm wird hoffentlich ein echter Züchter geben!

In der Zukunft möchte ich mich je öfters mit meinen Hunden beschäftigen, und es wäre gut, wenn immer mehr Menschen unseren Kennel, unsere Hunde kennen lernten, um in diese Rasse verliebt zu werden!

Ich möchte es meinem Mann bedanken, dass er mir zur Hilfe war, um meine Träume zu verwirklichen. Ich möchte meinen Eltern Dank sagen dafür, dass sie mir in allem beigestanden haben und mich beförderten.

Außerdem möchte ich meinen herzlichen Dank den Züchtern ausdrücken, dass wir so wunderbare Hunde haben.

 

About us

 

My name is Dóra Kachstädter. Our family lives in Hungary, in the comitat Bács-Kiskun, in Kalocsa, a 1000 year-old town. I have an university education a sick-nurse, and work in the surgical department of the hospital "Szent Kereszt" in Kalocsa. Nowadays I am with my baby at home.

We have four wonderful dogs (Pluto, Polly, Guru, Puszedli). The name of our kennel, Colocensis Rex (king of Kalocsa), points to our town.

Since my childhood I love the dogs. When I was 6 years old, I got my first, races-pure dog Alex, with register. It was a white dwarf poodle. With him I have got to know the atmosphere of the dog-shows. He had reached a lot of nice success. From family consideration we had to sell him, unfortunately. I still have built plans if I grow up, I want to have a races-pure dog with register, and visit dog-shows. A year unrolled after the other, and we had had always a favourite dog. So a bitch was Rosi. Unfortunately, it was driven by a car, but owing to careful care she was remain in the life. She is still a loyal companion of the family. In December, 2008 Rosi two boys had thrown: Pluto and Bella.

In November, 2008 with my husband and with Pluto we have moved in our own house. My recollections as a dog breeder have been refreshed, I have persuaded my husband to take a races-pure dog beside Pluto with whom we could visit dog-shows. We have looked at many races and have got to know and, in the end, have decided on a short-haired dachshund of small figure. Luckily we have Polly in a small village close to ourselves, with Tóth Zoltán in the Kennel "Bácska-Réme" found, and have taken home. With Polly we were for the first time in 2010 in Dunaújváros on an dog-show, since that time we visit always dog-shows: In 2011 we have taken part in 12 dog-shows. We have experienced many nice experiences and success. We have fallen in love with this race. By these dog-shows we have got to know more and more breeders, and for ourselves have selected an ideal dog. The choice fell on the kennel "Diva Noire". We have chosen Guru Diva Noire who originates from a European champion parental pair. It is a real, pure red dachshund. It becomes by his hunting instincts soon actively, and elevates the others with his playful manners. He smells everything. When I carried my child under my heart, he had kissed always my belly. We have taken of course also him on dog-shows. Thus we have visited with two dogs the dog-shows.

On the 10th September, 2011. if we married on Cyprus. When we came home, we have received the news that in the Kennel "Bácska Réme" red and lohfarbene little dogs are born. We wanted to have beside guru anyhow a red dachshund's bitch. In November, 2011. we got Bácska Réme Puszedli home.

Puszedli and Guru have become friends! They play without indulgence! On the 12th January, 2012 is my son, Ábel came into the world, from him will give a real breeder hopefully!

In the future I would ever like to deal on occasion with my dogs, and it would be good if more and more people got to know our kennel, our dogs, to be fallen in love in this race!

I would like to thank it to my husband that he was to me for the help to realize my dreams. I would like to say thanks to my parents for the fact that they have stood by me in all and carried me.

In addition, I would like to mean express many thanks to the breeders that we have so miraculous dogs.